Opcja II

Warsztaty nalewkowe z pokazem, to Opcja I poszerzona o krótki, praktyczny kurs przygotowywania nalewek.